دزدگیر STEEL MATE معمولی

1- دزدگیر 800 متر

امکانات :

  • هر ریموت آن دارای برد حدود 800 متر است .
  • دارای آژیر 6 صدا قوی
  • ریموت آن دارای دکمه های "باز"-"قفل "-"آژیر" - "فلاشر" - "خاموش و روشن ریموت"  است

این دزدگیر در صورت نسب  توسط شرکت ، دارای 6 ماه ضمانت است 

2- دزدگیر 1000 متر4دکمه

 

 

امکانات :

  •  برد  آن حدود 1000 متر است .
  • دارای آژیر 6 صدا قوی است 

 

 

3- دزدگیر 1000 متر  5 دکمه

 

 

امکانات :

  •  برد  آن حدود 1000 متر است .
  • دارای آژیر 6 صدا  قوی است 
  • دکمه پنجم آن برای صندوق پران است

 

/ 0 نظر / 36 بازدید